Membru CERCLES (European Confederation of Language Centres in Higher Education)

Membru HERACLES (Hautes Etudes et Recherches pour les Apprentissages dans les Centres de Langues de l'Enseignement Superieur)

Membru QUEST Romania (Romanian Association for Quality Language Services)

Teste ALPHA pentru admiterea la
licenţă, masterat, doctorat şi burse

Centrul ALPHA organizează

Testul de competenţă lingvistică

în urma căruia eliberează

Certificatul de competenţă lingvistică ALPHA

necesar pentru admiterea la
licenţă, masterat, doctorat,
precum şi pentru burse de studii şi
stagii profesionale sau de cercetare în străinătate.

Cursuri ALPHA

  • cursuri generale de limbi străine pentru începători, intermediari şi avansaţi (engleză, franceză, spaniolă, italiană, rusă, ucraineană, polonă, româna ca limbă străină, maghiară, norvegiană, daneză, suedeză, finlandeză, japoneză, chineză)
  • cursuri de pregătire pentru testul ALPHA
  • cursuri individualizate pentru companii şi instituţii
  • cursuri de pregătire pentru examenele internaţionale Cambridge, TOEFL, IELTS, DELE, DELF, DALF, SPRACHDIPLOM
  • cursuri intensive de conversaţie

 

Teste ALPHA
pentru angajări şi promovări

Testul de competenţă lingvistică ALPHA este un serviciu de testare a cunoştinţelor de limbi străine

care evaluează competenţele de exprimare şi de comunicare orală şi scrisă ale candidaţilor la concursuri

pentru ocuparea unui post sau pentru promovări

 

 

Inscrieri online la TESTELE ALPHA

Înscrierile online la testele Alpha se fac accesând pagina Înscriere online şi selectând apoi data testului la care doriţi să vă înscrieţi.

Atentie: În formularul de înscriere trebuie să treceţi obligatoriu numărul chitanţei (al mandatului poştal) prin care aţi plătit taxa de atestare.

Inscrieri online la cursurile ALPHA

Pentru a vă înscrie la cursurile ALPHA consultaţi secţiunea Cursuri.

anunŢuri

Ultima ediție din Ghidul candidatului (.pdf, .mp3) se descarcă gratuit, făcând click pe limba respectivă:
engleză, franceză, spaniolă, italiană, germană - în lucru, română - în lucru.

Certificate de competență lingvistică recunoscute la Universitatea Babeș-Bolyai
UBB acceptă ca document echivalent unui certificat de competenţă lingvistică orice act oficial care atestă studii superioare pe o perioada de minimum 6 luni sau studii liceale complete, efectuate într-o limbă străină de circulaţie internaţională la o instituţie de învăţământ din străinătate. Centrul de limbi moderne Alpha eliberează adeverinţe de echivalare pe baza documentelor din care rezultă explicit limba şi perioada de studiu.
Certificatul
de competență
lingvistică
ALPHA

Certificatul de competență lingvistică ALPHA are o valabilitate de doi ani și este recunoscut la nivel național și internațional.
Testarea ALPHA se efectuează în conformitate cu scala și descriptorii prevăzuți de Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi (CECRL) și cu politica lingvistică recomandată de Consiliul European al Limbilor.

scala și descriptorii prevăzuți de CECRL

A1 - nivelul Incepător
A2 - nivelul Elementar
B1 - nivelul Prag
B2 - nivelul Intermediar
C1 - nivelul Avansat
C2 - nivelul Excelență