Membru QUEST Romania (Romanian Association for Quality Language Services)

Acreditat și membru plin în organizația internațională EAQUALS (Evaluation and Accreditation of Quality Language Services, www.eaquals.org)

Teste ALPHA pentru admiterea la
licenţă, masterat, doctorat şi burse

Centrul ALPHA organizează

Testul de competenţă lingvistică

în urma căruia eliberează

Certificatul de competenţă lingvistică ALPHA

Centrul Alpha este acreditat EAQUALS
(Evaluation and Accreditation of Quality Language Services, www.eaquals.org)

Cursuri ALPHA

  • cursuri generale de limbi străine pentru începători, intermediari şi avansaţi (engleză, franceză, spaniolă, italiană, rusă, ucraineană, polonă, româna ca limbă străină, maghiară, norvegiană, daneză, suedeză, finlandeză, japoneză, chineză)
  • cursuri de pregătire pentru testul ALPHA
  • cursuri individualizate pentru companii şi instituţii
  • cursuri de pregătire pentru examenele internaţionale Cambridge, TOEFL, IELTS, DELE, DELF, DALF, SPRACHDIPLOM
  • cursuri intensive de conversaţie

 

Teste ALPHA
pentru angajări şi promovări

Testul de competenţă lingvistică ALPHA este un serviciu de testare a cunoştinţelor de limbi străine

care evaluează competenţele de exprimare şi de comunicare orală şi scrisă ale candidaţilor la concursuri

pentru ocuparea unui post sau pentru promovări

 

 

Inscrieri online la TESTELE ALPHA

Înscrierile online la testele Alpha se fac accesând pagina Înscriere online şi selectând apoi data testului la care doriţi să vă înscrieţi.

Atentie: În formularul de înscriere trebuie să treceţi obligatoriu numărul chitanţei (al mandatului poştal) prin care aţi plătit taxa de atestare.

Inscrieri online la cursurile ALPHA

Pentru a vă înscrie la cursurile ALPHA consultaţi secţiunea Cursuri.

Grila de autoevaluare
Pentru asigura eficienţa procesului de învăţăre, este foarte important ca înainte de a vă înscriela un curs de limbă străină să ştiţi de la ce nivel de competenţă lingvistică porniţi şi care sunt obiectivele dvs. precise şi realizabile de studiu. Pentru a vă autoevalua nivelul de utilizare a limbii străine şi pentru a vă orienta în stabililerea ţintelor dvs de învăţare, vă recomandăm să folosiţi grila de autoevaluare postată aici, prin selectarea competenţelor ascultare, citire, conversaţie, vorbire, scriere, descărcarea fişierelor pdf şi completarea lor conform intrucţiunilor cuprinse în ele. Grila de autoevaluare foloseşte descriptorii pe şase niveluri şi cinci competenţe din Cadrul european comun de referinţă al limbilor şi Portofoliul lingvistic european. Pentru a face un salt calitativ la nivelul de competenţă lingvistică imediat următor sunt necesare între 90 şi 120 de ore de studiu. După ce v-aţi înscris la cursurile organizate de Centrul ALPHA, procesul de evaluare a nivelului dvs de limbă actual va fi dublat de un test de plasare, care trebuie completat de toţi solicitanţii care au indicat la înscriere un nivel de limbă între A1 şi C2. La întâlnirea de constituire a grupei veţi putea discuta şi stabili, cu profesorul şi cu ceilalţi cursanţi din grupă, obiectivele de învăţare ale cursului. Completarea grilei de autoevaluare vă va ajuta să aveţi o poziţie informată în tot acest proces.
Anunțuri

Ultima ediție din Ghidul candidatului (.pdf, .mp3) se descarcă gratuit, făcând click pe limba respectivă:
engleză, franceză, spaniolă, italiană, germană - în lucru, română - în lucru.

Certificate de competență lingvistică recunoscute la Universitatea Babeș-Bolyai
UBB acceptă ca document echivalent unui certificat de competenţă lingvistică orice act oficial care atestă studii superioare pe o perioada de minimum 6 luni sau studii liceale complete, efectuate într-o limbă străină de circulaţie internaţională la o instituţie de învăţământ din străinătate. Centrul de limbi moderne Alpha eliberează adeverinţe de echivalare pe baza documentelor din care rezultă explicit limba şi perioada de studiu.
Certificatul
de competență
lingvistică
ALPHA

Centrul Alpha este acreditat și membru plin în organizația EAQUALS (Evaluation and Accreditation of Quality Language Services, www.eaquals.org)
Predarea și certificarea limbilor străine se efectuează în conformitate cu scala și descriptorii prevăzuți de Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi (CECRL) și cu politica lingvistică recomandată de Consiliul European al Limbilor.

scala și descriptorii prevăzuți de CECRL

A1 - nivelul Incepător
A2 - nivelul Elementar
B1 - nivelul Prag
B2 - nivelul Intermediar
C1 - nivelul Avansat
C2 - nivelul Excelență