Testul şi Certificatul Alpha de competenţă lingvistică

Actele necesare

Actele necesare la susţinerea testului:

  1. buletin / carte de identitate, paşaport sau carnet de conducere
  2. dovada plății taxei de examinare cu destinatarul "Centrul Alpha, UBB" (chitanța Casierie UBB în original, mandat poștal în original, ordin bancar de plată în original sau dovadă transfer prin Internet banking listată).

Atenție: Nu puteți intra în examen dacă nu aveți asupra Dvs. vreunul din aceste documente.

Certificatul
de competență
lingvistică
ALPHA

Centrul Alpha este acreditat și membru plin în organizația EAQUALS (Evaluation and Accreditation of Quality Language Services, www.eaquals.org)
Predarea și certificarea limbilor străine se efectuează în conformitate cu scala și descriptorii prevăzuți de Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi (CECRL) și cu politica lingvistică recomandată de Consiliul European al Limbilor.

scala și descriptorii prevăzuți de CECRL

A1 - nivelul Incepător
A2 - nivelul Elementar
B1 - nivelul Prag
B2 - nivelul Intermediar
C1 - nivelul Avansat
C2 - nivelul Excelență