Testul şi Certificatul Alpha de competenţă lingvistică

ECHIVALAREA DE CERTIFICATE LINGVISTICE ȘI ACTE DE STUDII

Conform Politicii lingvistice a Universităţii „Babeş-Bolyai” şi a HG nr. 81/2010, HG nr. 681/2011 şi a Legii Educaţiei nr. 1/2011, deţinătorii următoarelor tipuri de certificate le pot prezenta la Centrul ALPHA pentru echivalare:

Pentru acces în licenţă şi admiterea la masterat, doctorat:

 

Limba engleză:

Cambridge FCE for SCHOOLS (First Certificate in English) B2
Cambridge CAE (Certificate in Avanced English) C1
Cambridge CPE (Certificate of Proficiency in English) C2
Cambridge BEC (Business English Certificate) B2, C1
IELTS (International English Language Testing System)  B2 (5.0-6.01), C1(6.5-7.0), C2(7.5-9.0)
TOEFL iBT(Test of English as a Foreign Language – Internet-based Tests)  B2 (86-109), C1 (110-120)
TOEIC (Test of English for International Communication) – Listening: minimum 400, Reading: minimum 385, Speaking: minimum 160, Writing: 150
LCCI - ELSA (London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications – English Language Skills Assessment)  B2, C1
LCCI – JETSET (Level  5, 6)  B2, C1
LCCI – EfB – (Level 2, 3) B2, C1
TRINITY ISE (Integrated Skills in English) ISE II B2, ISE III C1, ISEIV C2
ECL Independent User B2, Proficient User C1

Limba franceză:

DALF (Diplôme approfondi de langue française) C1,C2
DELF (Diplôme d’études en langue française) B2
TCF (Test de connaissance du français)  B2, C1, C2

TEF (Test d’évaluation du français)  B2, C1,C2

Limba germană:

DSD (Das Deutsche Sprachdiplom der Kultursministerkonferenz, Zweite Stufe)  B2, c1
ŐSD (Das Ősterreichische Sprachdiplom Deutsch  B2, C1, C2)
Goethe-Zertifikat  B2
ZDfB (Zertifikat Deutsch für den Beruf) B2
ZMP (Goethe Zertifikat) C1
PWD (Prüfung Wirtschaftsdeutsch International) C1
ZOP (Goethe Zertifikat Zentrale Oberstufenprüfung) C2
KDS (Kleines Deutsches Sprachdiplom) C2
GDS (Groses Deutsches Sprachdiplom) C2+

TestDaF (Der Test Deutsch als Fremdsprache) B2, C1

Limba italiană:

CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera) B2, C1, C2
CELI 3, 4, 5 (Certificazione della lingua italiana) B2, C1, C2

Limba spaniolă:

DELE  (Diloma de Espaňol como Lengua Extranjera) B2, C1, C2

     Se echivalează studiile universitare efectuate integral într-o limbă străină (engleză, franceză, germană, italiană, spaniola, rusă) de minimum 6 luni, pe baza actului din care rezultă explicit perioada de studiu.

Candidaţii externi pot prezenta spre echivalare certificate eliberate de universităţile din consorţiul Bucureşti, Iaşi, Timişoara, din care reiese explicit minim nivelul B2.

Echivalarea se va primi după 2 zile lucrătoare de la depunerea actelor (actul în original şi 2 copii xerox) şi a chitanţei doveditoare a plaţii taxei de echivalare la sediul centrului.

 

Certificatul
de competență
lingvistică
ALPHA

Centrul Alpha este acreditat și membru plin în organizația EAQUALS (Evaluation and Accreditation of Quality Language Services, www.eaquals.org)
Predarea și certificarea limbilor străine se efectuează în conformitate cu scala și descriptorii prevăzuți de Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi (CECRL) și cu politica lingvistică recomandată de Consiliul European al Limbilor.

scala și descriptorii prevăzuți de CECRL

A1 - nivelul Incepător
A2 - nivelul Elementar
B1 - nivelul Prag
B2 - nivelul Intermediar
C1 - nivelul Avansat
C2 - nivelul Excelență