Testul şi Certificatul Alpha de competenţă lingvistică

eliberarea certificatelor

Nu se eliberează certificate cu punctaj mai mic de 10 puncte din 30 posibile.

Eliberarea certificatelor se face începând cu a șasea zi lucrătoare de la data susţinerii testului, la Centrul ALPHA

Foarte important! Nu se eliberează adeverințe sau alte dovezi care să înlocuiască certificatul.

Duplicate

Duplicatele se eliberează după cinci zile lucrătoare de la depunerea unei cereri tip şi prezentarea chitanţei doveditoare a plăţii taxei de duplicat la sediul centrului.
Perioada de arhivare a lucrărilor scrise este de 2 ani (în concordanţă cu perioada recomandată de valabilitate a rezultatelor evaluării). În consecinţă, se pot elibera duplicate ale certificatelor numai pe o perioadă de 2 ani de la data examenului, în formatul şi cu cu data emiterii originale.

Certificatul
de competență
lingvistică
ALPHA

Centrul Alpha este acreditat și membru plin în organizația EAQUALS (Evaluation and Accreditation of Quality Language Services, www.eaquals.org)
Predarea și certificarea limbilor străine se efectuează în conformitate cu scala și descriptorii prevăzuți de Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi (CECRL) și cu politica lingvistică recomandată de Consiliul European al Limbilor.

scala și descriptorii prevăzuți de CECRL

A1 - nivelul Incepător
A2 - nivelul Elementar
B1 - nivelul Prag
B2 - nivelul Intermediar
C1 - nivelul Avansat
C2 - nivelul Excelență