Testul şi Certificatul Alpha de competenţă lingvistică

Ghidul candidatului

Ultima ediție din Ghidul candidatului (.pdf, .mp3) se descarcă gratuit, făcând click pe limba respectivă

Engleză
Franceză
Italiană
Spaniolă
Germană - în lucru
Română - în lucru
Certificatul
de competență
lingvistică
ALPHA

Centrul Alpha este acreditat și membru plin în organizația EAQUALS (Evaluation and Accreditation of Quality Language Services, www.eaquals.org)
Predarea și certificarea limbilor străine se efectuează în conformitate cu scala și descriptorii prevăzuți de Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi (CECRL) și cu politica lingvistică recomandată de Consiliul European al Limbilor.

scala și descriptorii prevăzuți de CECRL

A1 - nivelul Incepător
A2 - nivelul Elementar
B1 - nivelul Prag
B2 - nivelul Intermediar
C1 - nivelul Avansat
C2 - nivelul Excelență