Testul şi Certificatul Alpha de competenţă lingvistică

afişarea rezultatelor

Rezultatele se afișează după 3 zile lucrătoare de la data susţinerii testului, la Centrul ALPHA (str. Horea 31) sau pe Internet. Apăsaţi aici pentru a afla rezultatele de la examinările din ultimele 60 de zile.

Important: Rezultatele nu se comunică telefonic!

Contestaţii

Contestaţiile se înaintează prin completarea unei cereri tip (care să conţină datele de contact ale solicitantului) şi prezentarea chitanţei doveditoare a plăţii taxei de contestaţie la sediul centrului.

Rezultatul contestaţiei se comunică prin e-mail sau telefonic în 2 zile lucrătoare de la înaintarea contestaţiei.

Pentru candidaţii care nu s-au prezentat la proba orală nu se eliberează certificat indiferent de punctajul obţinut la proba scrisă.

Certificatul
de competență
lingvistică
ALPHA

Centrul Alpha este acreditat și membru plin în organizația EAQUALS (Evaluation and Accreditation of Quality Language Services, www.eaquals.org)
Predarea și certificarea limbilor străine se efectuează în conformitate cu scala și descriptorii prevăzuți de Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi (CECRL) și cu politica lingvistică recomandată de Consiliul European al Limbilor.

scala și descriptorii prevăzuți de CECRL

A1 - nivelul Incepător
A2 - nivelul Elementar
B1 - nivelul Prag
B2 - nivelul Intermediar
C1 - nivelul Avansat
C2 - nivelul Excelență