Testul şi Certificatul Alpha de competenţă lingvistică

taxa de atestare

Taxa de atestare este de 150 RON și se poate achita astfel:

Atenţie: Achitarea taxei de participare nu înseamnă automat înscrierea la test.
Vă rugăm să vă asigurați că destinatarul de pe dovada Dvs. de plată este Centrul Alpha, UBB Cluj și nu Universitatea Babeș-Bolyai sau una dintre facultățile acesteia. În caz contrar, dovada Dvs. de plată nu va putea fi acceptată în momentul prezentării acesteia în examen.

<
TAXELE APROBATE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018 - 2019

SERVICIUL OFERIT

 TAXA

OBSERVAŢII

Certificate de Competenţă Lingvistică

 

pentru toate categoriile de public

150 lei

 

Echivalări certificate lingvistice sau acte de studii

15 lei

 

Duplicate

50 lei

 

Contestaţii (reevaluare lucrare test Alpha)

25 lei

 

Certificatul
de competență
lingvistică
ALPHA

Centrul Alpha este acreditat și membru plin în organizația EAQUALS (Evaluation and Accreditation of Quality Language Services, www.eaquals.org)
Predarea și certificarea limbilor străine se efectuează în conformitate cu scala și descriptorii prevăzuți de Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi (CECRL) și cu politica lingvistică recomandată de Consiliul European al Limbilor.

scala și descriptorii prevăzuți de CECRL

A1 - nivelul Incepător
A2 - nivelul Elementar
B1 - nivelul Prag
B2 - nivelul Intermediar
C1 - nivelul Avansat
C2 - nivelul Excelență