Testul şi Certificatul Alpha de competenţă lingvistică

Teste ALPHA de competenţă lingvistică orală prin telefon

Cui se adresează aceste servicii?

Testul de competenţă lingvistică orală ALPHA este un serviciu de testare a cunoştinţelor de limbă străină oferit angajatorilor care doresc o evaluare rapidă şi eficientă a competenţelor de exprimare şi comunicare orală ale candidaţilor ce se prezintă la un concurs pe post.


Despre ce tip de teste este vorba?

Centrul ALPHA oferă două tipuri de teste:

Testul global identifică nivelul competenţei de exprimare orală şi comunicare a candidatului conform Paşaportului Lingvistic European. Rezultatul acestui test este un punctaj care plasează candidatul pe o scală de 9 indicatori, de la nivel de începător la excelenţă;
Testul pe nivelul prag (pre-intermediar) testează capacităţile specifice acestui nivel care indică un standard operaţional minim al competenţelor lingvistice. Rezultatul este un calificativ ("insuficient", "suficient", "bine", "foarte bine") care arată dacă abilităţile lingvistice ale candidatului sunt sub, la sau peste nivelul prag.

 

Avantajele testelor ALPHA prin telefon

Măsoară rapid, obiectiv şi eficient competenţele de exprimare şi comunicare orală într-o limbă străină (testarea prin telefon durează între 8 şi 12 minute);
Se oferă un cadru comun de testare pentru o gamă foarte largă de limbi;
Evaluatori competenţi, profesori la Faculatea de Litere a Universităţii "Babeş-Bolyai", cu o excelentă pregătire profesională şi o experienţă de 6 ani în testarea limbilor străine conform Cadrului European Comun de Referinţă al Limbilor.
Certificatul
de competență
lingvistică
ALPHA

Centrul Alpha este acreditat și membru plin în organizația EAQUALS (Evaluation and Accreditation of Quality Language Services, www.eaquals.org)
Predarea și certificarea limbilor străine se efectuează în conformitate cu scala și descriptorii prevăzuți de Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi (CECRL) și cu politica lingvistică recomandată de Consiliul European al Limbilor.

scala și descriptorii prevăzuți de CECRL

A1 - nivelul Incepător
A2 - nivelul Elementar
B1 - nivelul Prag
B2 - nivelul Intermediar
C1 - nivelul Avansat
C2 - nivelul Excelență