Contact

 


Facultatea de Litere
Centrul de limbi moderne "Alpha"
Adresa: Str. Horea nr. 31, 
400202 Cluj-Napoca
Tel. / Fax.: 0264 434164
Email: alpha.ubbcluj@gmail.com
alpha@lett.ubbcluj.ro
Facebook https://www.facebook.com/centrul.alpha
Program: L-V: 11-15

 

 

 

Certificatul
de competență
lingvistică
ALPHA

Certificatul de competență lingvistică ALPHA are o valabilitate de doi ani și este recunoscut la nivel național și internațional.
Testarea ALPHA se efectuează în conformitate cu scala și descriptorii prevăzuți de Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi (CECRL) și cu politica lingvistică recomandată de Consiliul European al Limbilor.

scala și descriptorii prevăzuți de CECRL

A1 - nivelul Incepător
A2 - nivelul Elementar
B1 - nivelul Prag
B2 - nivelul Intermediar
C1 - nivelul Avansat
C2 - nivelul Excelență