CURSURILE CENTRULUI ALPHA

Cursurile de limbi străine organizate de Centrul ALPHA se adresează categoriilor de vârstă adolescentă şi adultă.
La finalul unui modul de cursuri, Centrul ALPHA eliberează, la cerere, Adeverinţa de participare la curs

Centrul de limbi moderne Alpha ofera cursuri de:
engleză spaniolă suedeză română
ca limbă străină/nematernă

franceză

 

portugheză finlandeză rusă

germană

 

olandeză japoneză ucraineană 
italiană norvegiană

maghiară
ca limbă străină/nematernă

polonă 

Oferta de cursuri

CURSURI de limbi străine/ nematerne pentru începători, intermediari şi avansaţi, generale sau specializate

CURSURI de pregătire pentru testele internaţionale de competenţă lingvistică Cambridge, IELTS, TOEFL, DELE, Sprachdiplom şi Accés au DALF

CURSURI de pregătire pentru testul de competenţă lingvistică ALPHA

CURSURI comandate de firme sau instituţii

CURSURI cu parcurs personalizat

Înscrierea la cursuri

Înscrierile pentru cursuri se fac la sediul centrului, prin completarea unui formular de înscriere, sau online, folosind adresa: cursurialpha2015@gmail.com şi parola: vreausamainscriu

Taxa de participare

           

SERVICIUL OFERIT

TAXA

OBSERVAŢII

CURSURI
de limbi străine

Individual

90 lei/oră/persoană

 

modular sau parcurs personalizat

2 persoane

45 lei/oră/persoană

3 persoane

30 lei/oră/persoană

4-6 persoane

25 lei/oră/persoană

7-12 persoane

20 lei/oră/persoană

 

Taxa trebuie plătită integral înainte de  prima întâlnire, sau 50% înainte de prima întâlnire şi 50% înainte de întâlnirea care marchează jumătatea cursului. În cazul grupelor de 5 sau 6 persoane, taxa se va achita integral înainte de primul curs.


În momentul în care sunt suficienţi solicitanţi pentru formarea unei grupe veţi fi contactaţi şi vi se va face o ofertă pe baza tarifelor de mai sus.

Grupa se formează oficial numai dacă la prima întâlnire cursanţii care au acceptat oferta noastră prezintă chitanţa doveditoare a plăţii taxei, calculată pe baza numărului cursanţilor. Retragerea unui cursant poate presupune creşterea tarifului pentru cei rămaşi. Dacă se renunţă la curs după constituirea oficială a grupei (prin acceptul exprimat de fiecare cursant  la prima întâlnire şi prezentarea chitanţei doveditoare a plăţii taxei), suma plătită nu se restituie.  Cursanţii care nu achită taxa de 50% la jumătatea cursului nu vor mai avea acces la ore, iar taxa pentru restul participanţilor se va recalcula pe baza numărului de cursanti rămaşi. În cazul în care cursanţii rămaşi nu sunt de acord cu noua taxă, cursul se anulează şi se restituie 50% celor care au făcut plata integral.

Pentru mai multe detalii, scrieţi pe adresa alpha.ubbcluj@gmail.com

Taxele se achită înainte de prima întâlnire la:

Certificatul
de competență
lingvistică
ALPHA

Centrul Alpha este acreditat și membru plin în organizația EAQUALS (Evaluation and Accreditation of Quality Language Services, www.eaquals.org)
Predarea și certificarea limbilor străine se efectuează în conformitate cu scala și descriptorii prevăzuți de Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi (CECRL) și cu politica lingvistică recomandată de Consiliul European al Limbilor.

scala și descriptorii prevăzuți de CECRL

A1 - nivelul Incepător
A2 - nivelul Elementar
B1 - nivelul Prag
B2 - nivelul Intermediar
C1 - nivelul Avansat
C2 - nivelul Excelență