Limba română ca limbă străină (RLS)

 

materiale

Bibliografia limbii romane ca limbă străină
Coordonator conf.univ.dr.Victoria Moldovan

Predarea limbii române ca limbă străină (RLS) a fost prefigurată încă în Elementa linguae daco-romanae sive valachicae a lui Samuil Micu şi Gheorghe Şincai (Viena, 1780) fiind foarte diferit abordată de atunci încoace. În ultimele decenii ale secolului al XX-lea, ca urmare directă a unei conjuncturi politico-economice favorabile acestui demers, predarea RLS a cunoscut o perioadă de maximă dezvoltare. Astfel, după 1970 s-a
conturat mai clar aria RLS, cercetarea integrându-se în domeniul lingvisticii aplicate. (...)

În momentul actual, promovarea limbii române beneficiază de condiţii favorabile deoarece politica lingvistică a Consiliului Europei stipulează expres încurajarea predării şi învăţării limbilor „mici”. E un moment propice pentru crearea unor instrumente noi de predare a românei, dar care să valorifice experienţa anterioară în domeniu. Pentru aceasta, e necesară o evaluare a realizărilor existente şi o revalorificare a cercetărilor care rezistă analizei.

Dacă doriți să vă îmbunătățiți cunoștințele de limba română, vă invităm să accesați site-ul: www.europensemble.eu

Informații complementare găsiți la adresele următoare:


http://www.crdp-nantes.fr/
pentru pagina principală


http://www.crdp-nantes.fr/chantiers/europe/europe-ensemble.htm
pentru pagina de prezentare a programului (site + ghid)


http://www.crdp-nantes.fr/service/vente/europe-ensemble-guides/anglais/index.htm
pentru pagina de prezentare a ghidului + CD-ului englez

 

Predarea limbii române în imagini

 

 

 

Certificatul
de competență
lingvistică
ALPHA

Centrul Alpha este acreditat și membru plin în organizația EAQUALS (Evaluation and Accreditation of Quality Language Services, www.eaquals.org)
Predarea și certificarea limbilor străine se efectuează în conformitate cu scala și descriptorii prevăzuți de Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi (CECRL) și cu politica lingvistică recomandată de Consiliul European al Limbilor.

scala și descriptorii prevăzuți de CECRL

A1 - nivelul Incepător
A2 - nivelul Elementar
B1 - nivelul Prag
B2 - nivelul Intermediar
C1 - nivelul Avansat
C2 - nivelul Excelență