Traduceri

TRADUCERI (SCRISE):

- 45 lei/ pagină (traduceri din limba română într-o limbă străină);

- 40 lei/ pagină (traduceri dintr-o limbă străină  în limba română).

CORECTURI SI REVIZUIRI:

- 25 lei/ pagină (text în limbă străină);

- 20 lei/ pagină (text în limba română);

 

Modalităţi de plată:

Certificatul
de competență
lingvistică
ALPHA

Certificatul de competență lingvistică ALPHA are o valabilitate de doi ani și este recunoscut la nivel național și internațional.
Testarea ALPHA se efectuează în conformitate cu scala și descriptorii prevăzuți de Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi (CECRL) și cu politica lingvistică recomandată de Consiliul European al Limbilor.

scala și descriptorii prevăzuți de CECRL

A1 - nivelul Incepător
A2 - nivelul Elementar
B1 - nivelul Prag
B2 - nivelul Intermediar
C1 - nivelul Avansat
C2 - nivelul Excelență